Davranış Bozuklukları

Davranış bozuklukları, kişinin bazı ruhsal bozukluklar ya da fiziksel hastalıklarına bağlı olarak, iç dünyasındaki çatışmaların davranışlarına yansıması  sonucu ortaya çıkar. Bu çocukların çevreleriyle olan ilişkileri sürekli problemlidir. Davranış bozukluklarının başlıcaları; sürekli hırçın olma, aşırı sinirlilik, geçimsizlik, kavgacılık, okuldan kaçma, çalma, yangın çıkarma, sürekli itiraz etme ve kurallara uymamadır. Davranış bozuklukları ile ruh sağlığı ve hastalıkları (psikiyatri), çocuk ve ergen ruhsağlığı ve hastalıkları doktorları ile psikolog ve çocuk psikologları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.    

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar