Çift Görme

Çift görme, cisimlerin göz dibine (retina) farklı açılarda düşmesi nedeni ile çift görürülmesi durumudur. Çift görme, göz kasları ve göz kaslarına giden sinirler ya da beyindeki bir hastalık sonucunda oluşabilir. Çift görmenin en sık görülen nedeni göz sinirinde meydana gelen hastalıklardır. Bu sinir göz kaslarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayar. Tümör, iltihabi hastalıklar, şeker hastalığı (diyabet) ve darbe (travma) sonucunda bu sinirde zedelenme sonucu çift görme oluşabilir. Göz kaslarını tutan tiroid hastalıkları, myastenia gravis, mitokondrial hastalıklar ve kas hastalıkları gibi hastalıklar da çift görmeye neden  olabilir.  Ayrıca, beyin damar tıkanıklıkları, multiple skleroz (MS hastalığı), Behçet hastalığı,  beyin tümörleri, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar, psödotümör serebri ve beyin toplar damar tıkanıklıkları gibi beyin hastalıkları da yine çift görmeye neden olabilir. Çift görme ile nörooftalmoloji konusunda uzman olan göz hastalıkları ve nöroloji doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu doktorları bulabilirsiniz.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar