Brankial Kist (Boyun Kisti)

Çocuğun anne karnında iken gelişimi sırasında, tiroid bezi başlangıçta bulunduğu yer olan dil kökünden boynun aşağısına doğru göç ederek, normal yeri olan, boyun orta alt bölümüne ve ana soluk borusunun iki yanına yerleşir.  Bu göç işlemi bittikten sonra arada bulunan kanal kapanır. Eğer bu kanal kapanmazsa, tiroglossal kist ya da tiroid-dil kisti oluşur. Tiroglossal kist boynun orta hattında yerleşir ve ağrısızdır. Bu kistler yutkunma ya da dil hareketleriyle hareket eder.  Tekrarlayan enfeksiyonlara veya apseye neden olabilir. Ayrıca kozmetik nedenler ve kanser dönüşebilme ihtimali nedeniyle ile tedavi gerektirir.

Boyun kisti tanı ve tedavisi baş ve boyun cerrahisi konusunda uzman olan kulak-burun-boğaz hastalıkları, plastik-rekonstriktif ve estetik cerrahi (plastik cerrahi) ve genel cerrahi doktorları tarafından yapılmaktadır.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar