Bipolar Bozukluk (Manik Depresif Hastalık)

Kişinin bazen aşırı neşeli ve enerjik bazen de aşırı üzüntülü ve depresif olması şeklinde giden bir duygudurum bozukluğu ile karakterize zihinsel bir hastalıktır. Bipolar bozukluk aynı zamanda manik-depresyon ya da manik-depresif bozukluk olarak da adlandırılır. Bu bozukluğa sahip hastalar bazen aşırı enerjik, hiperaktif ve dürtüsel davranışların eşlik ettiği ataklar, bazende çökkün bir ruh durumu  ile birlikte aşırı üzüntü (depresyon) atakları gösterirler. Bipolar (iki uçlu) bozukluk denmesinin nedeni de budur. Bu bozukluğun daha hafif bir formu siklotimi olarak adlandırılır. Bipolar bozukluk bazen çok ciddi olabilir ve kişide intihar düşünceleri ve girişimlerine neden olabilir.

Hastalığın belirtileri arasında depresyon (aşırı üzüntü), umutsuzluk, inhitar düşünceleri, intihar girişimleri, uykusuzluk, yorgunluk, heyecanlılık, huzursuzluk, aşırı enerjik olma, dürtüsel ve pervasız davranışlar bulunmaktadır.

Bipolar bozukluk (manik depresif hastalık) tanı ve tedavisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları (çocuk  ve ergen psikiatrisi) ve psikiyatri (akıl ve ruh sağlığı) doktorlarınca yapılmaktadır.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar