Biliyer Atrezi

Biliyer atrezi, karaciğer içi ve dışındaki safra kanalların gelişim bo­zukluğu nedeniyle tıkanıklı olması halidir. Safra yolları, karaci­ğerde üretilen ve içinde zararlı atıkları barındıran, ayrıca yağların sindirimi için gerekli olan safrayı ince bağırsaklara ulaştırır. Bilier atrezili çocuklarda, safranın karaciğere ulaşması engellenmiştir. Bu çocuklar doğumun ilk günlerinde sağlıklı görünselerde, bir süre sonra sarılık orta­ya çıkar. Biliyer atrezi, tedavi edilmediği takdirde siroza ve daha sonra da ölüme neden olur. Biliyer atrezi ile çocuk gastroenteroloji ve çocuk cerrahisi ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar