Beyin Sarsıntısı

Konküzyon ya da beyin sarsıntısı, kafaya gelen bir darbe sonucu ortaya çıkan kısa süreli bilinç kaybıdır. Bu bilinç kaybının nedeni beyinin elektriksel aktivitesinin kısa bir süre bozulmadır. Konküzyonun belirtileri kısa süreli bilinç kaybı,  baş dönmesi ve bulantı hissi, kazadan hemen önceki olayları hatırlayamama, görme bulanıklığı veya geçici görme kaybıdır. Genellikle hastaların çoğunda bu belirtiler 24-28 saat içinde kaybolur. Bu belirtilerin devam etmesi ya da uyku hali ve nefes alma güçlüğü gibi yeni belirtilerin ortaya çıkması beyin hasarı geliştiğini gösteriyor olabilir. Hasta normale döndüten sonra hastanın bilinç durumunda bozulma, sara nöbeti, baş ağrısında artma ya da vücudun bir yarısında güçsüzlük ve uyuşukluk gibi durumlar görüldüğünde hastanın hemen en yakın hastaneye götürülmesi lazımdır.

 

Beyin-omurilik-sinir cerrahisi (nöroşirürji), çocuk beyin-omurilik-sinir cerrahisi, nöroloji (beyin ve sinir hastalıkları) ve çocuk nörolojisi beyin sarsıntısı ile ilgilenen bölümlerdir.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar