Beyin Kanaması

Beyin kanaması, kafatası içinde meydana gelen kanamalra verilen genel bir isimdir. Beyin, kafatası içinde bulunur. Beyin içeriden dışarıya doğru sırasıyla piamater, araknoid ve duramater (dış zar) adı verilen zarlar ile sarılmıştır. Beyin dış zarının üzerinde ise kafatası kemiği bulunur. Beyin kanamasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Kanamaya bağlı oluşan hayati risk, kanamanın nedenine, kanamanın meydana geldiği yere ve kanamanın miktarına bağlı olarak değişir. Beyin kanamasının çeşitli türleri bulunmaktadır. Bunlar; intraserebral kanama (beyin dokusu içine olan kanama), intraventriküler kanama (beyin içinde bulunan ve ventrikül adı verilen beyin omurilik sıvısı su dolu boşlukların içine olan kanamalar), epidural kanama (beyin zarlarından en dışarıda olan dura tabakası ile kafatası arasındaki aralıkta oluşan kanama), subdural kanama (beyni saran zarlar arasında olan kanama) ve subaraknoid kanamadır (beyni saran zarlardan en içteki ile orta tabaka arasındaki alana olan kanama). Epidural kanama, genellikle kafa travmaları ve kafatası kemiklerindeki kırıklar sonucu oluşur. Subdural kanama, kafa tarvmaları, beyin damarlarındaki zedelenmeler, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları ve kafa içi basınç azalması gibi nedenlere bağlı olarak ya da kendiliğinden meydana gelebilir. Subaraknoid kanamanın en sık görülen nedeni, beyin damarınındaki baloncuğun (anevrizma) yırtılmasıdır. Ancak kafa darbeleri ya da enfeksiyona da bağlı olarak gelişebilir. Beyin kanaması nedenleri arasında kafa travması (başın darbe alması), hipertansiyon (kan basıncının yükselmesi, tansiyon yükselmesi), beyin damalrarındaki anevrizmanın patlaması, beyin içerisindeki toplardamarlarda veya beynin ana toplardamarlarında ortaya çıkan tıkanıklık, beyin tümörleri ve kanama ve pıhtılaşma bozukluğu gibi bazı kan hastalıkları bulunmaktadır.

Beyin kanamasının belirtileri çok şiddetli ve aniden başlayan bir baş ağrısı, kusma, bayılma, bilinç bulanıklığı, nöbet ve bilinç kaybı (koma) bulunmaktadır.

Beyin kanaması tanı ve tedavisi beyin-omurilik-sinir cerrahisi, nöroloji ve girişimsel radyoloji bölümleri  doktorları tarafından yapılmaktadır.

9

Sorulan Soru

9

Verilen Cevap

Prof. Dr. Ender Korfalı

Beynin kanadığı bölge ile alakalı olabilir. Geçmiş olsun..

Cevaplar (1)

Uzm. Dr. Ebru Parlayan

Kafa travması sonrasında beyin kanaması veya beyin dokusunda hasar yok ise hafıza problemleri genellikle kısa sürede ( 1 hafta içinde ) düzelir. Ancak babanızda az da olsa bir kanama gelişmiş bu nedenle…Daha fazla

Cevaplar (1)

 

MerhabaHAstanızın bazı ek tetkiklere ihtiyacı olabilir. Bunun için bir nöroloji uzmanına başvurunuz. Hastayı muayene edip tetkiklerini incelemeden benim bir yorum yapmam doğru olmaz. Geçmiş olsun.…Daha fazla

Cevaplar (1)

 

Hasta iyi ise bir süre bekleyip tetkik tekrarı yapılabilir. Yine de 2-3 mm anevrizmanın anjiyografide görülmesi beklenir. Bir başka hekimden fikir almanızı öneririm.

Cevaplar (1)

 

Filmleri görmeden yorum yapmam doğru olmaz. Geçmiş olsun.

Cevaplar (1)

Prof. Dr. Dursun Kırbaş

hastanızın ne durumda olduğunu anlayamadım.beyin kanamaları kanadığı yere göre farklı klinik tablolar yaratır.bu nedenle iyi bir nörlojik muayene yapılmadan hasta hakkında bir şey söyleme şansım yok.

Cevaplar (0)

Uzm. Dr. Gülşen Dizdarer

O bölgede küçük bir kanama var, erken doğumdan kaynaklanıyor, takip gerekli

Cevaplar (1)

 

Bu ağrı tedavisi zor bir ağrıdır. Nöroloji ve Algoloji birlikte ağrılarınızı kontrol altına alabilirGeçmiş olsun

Cevaplar (1)

Op. Dr. O. Saffet Erk

psikolojik dalgalanma olduğunu düşünüyorum ama yine de bir nöroloji uzmanına başvurmalısınız...

Cevaplar (1)

İlgili hastalıklar