Baş Dönmesi

Baş dönmesi ya da vertigo, kişinin etrafının dönmesi ya da kendisinin dönmesi hissidir. Baş dönmesi, özellikle baş hareketleriyle artar ve gözler kapatıldığında ise azalır. Bulantı ve kusma sıklıkla vertigoya eşlik eder. Vertigonun çeşitli nedenleri vardır. Bunların başlıcaları; iç kulak iltihabı (labirintit), vestibüler nörit, benign paroksizmal pozisyonel vertigo, hareket hastlığı sendromu ve Meniere hastalığıdır (iç kulak kireçlenmesi). Vertigoya neden olan diğer nedenler; vestibüler migren, iç kulak travması, perilenfatik fistül, iç kulakta  hasar oluşturan ilaçlar (ototoksisite), akustik nörinom (işitme siniri tümörü), serebellopontin köşe tümörleri, vertebral baziller yetmezlik ve multiple skleroz (MS) hastalığıdır .

Tipik belirtiler; etrafın dönmesi, kişinin kendisinin döndüğü hissi, bulantı, kusma, koordinasyon bozukluğudur. Bu belirtiler baş hareketleriyle kötüleşir ve göz kapatılınca azalır.

Baş dönmesi ile özellikle otoloji ve nörootoloji (işitme ve denge) ile ilgilenen kulak-burun-boğaz hastalıkları,  nöroloji (beyin ve sinir hastalıkları) ve çocuk nörolojisi bölümü doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konu ile ilgilenen doktorları bulabilirsiniz.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar