Bağ Dokusu Hastalıkları

Başlıca bağ dokusu hastalıkları; skleroderma, romotoid artrit, sistemik lupus eritematozus (SLE) ve sjögren sendromudur. Bağ dokusu hastalıkları ile romatoloji ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar