Atriyal Fibrilasyon (Düzensiz Kalp Hızı)

Kalpte dört tane odacık bulunur. Üst iki odacığa atriyum (kulakçık), alt iki odacığa da ventrikül (karıncık) denir. Atriyal fibrilasyon, kalbin üst odalarının (atriyumlar) normal kasılma yerine titreştiği bir durumdur. Normalde kalp belli bir ritim (ahenk) ile kasılır. Sağ kulakçığın tavanında bulunan ve sinüs düğümü  adı verilen bir noktadan (akü) düzenli olarak çıkan elektrik uyarıları, önce kulakçıkları, daha sonra da kulakçıklar ile karıncıklar arasında bulunan ve atrioventriküler düğüm denilen noktayı (trafo) geçerek karıncıkları uyarır. Karıncıkların uyarılması ile karıncıklar kasılır ve kan vücuda pompalanır.
Atriyal fibrilasyonda, kulakçıklarda normalin dışında ve bir çok farklı noktalardan kaynaklanan düzensiz uyarılar çıkar. Bu uyarıların hepsi atrioventriküler düğüme gelir, ancak bunların belli bir kısmı aşağıya geçer ve karıncıkları uyararak kalp atımıyla sonlanır. Bu durum hem kalbin ahenginde bozulma (aritmi), hem de normalden çok hızlı atmasına neden olur. 
Atriyal fibrilasyon özellikle yaşlılarda daha yaygındır. Bu bozukluğun altında yatan nedenler genellikle mitral kapak hastalığı, yüksek kan basıncı (hipertansiyon), kalp yetmezliği, aşırı alkol kullanımı, tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidi), bazı uyarıcı maddeler (kokain, metamfetaminler) ve diğer hastalıklardan kaynaklanan stres durumlarıdır.
Atriyal fibrilasyonda, çarpıntı (kalbinin attığını hissetme), artmış kalp hızı, bayılma hissi, nefes darlığı, bayılma, göğüs ağrısı gibi belirtiler görülür. Kardiyoloji ve çocuk kardiyolojisi atriyal fibrilasyonun tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar