Atrial Septal Defekt (ASD)

Kalbin içinde dört adet odacık vardır. Bunlardan üstteki sağ ve sol odacıklar (atriyum) arasındaki duvar (septum)  arasında delik olması durumuna atriyal septal defekt (ASD) denir. Atriyal septal defekt onarımı, bu duvardaki (septum) deliğin kapatılması için yapılan cerrahi işlemi tanımlar.
Atriyal septal defekt doğumsal bir kalp hastalığıdır, yani kişi doğduğu anda bu durum mevcuttur. Gebelik boyunca anne karnında fetüsün kalbi geliştikçe, kalbin üst iki odacığını (atriyum) ayıran interatriyal septum denilen bir duvar gelişir. Gebelik boyunca fetüs, oksijenli kanı anne kanından alır. Bu yüzden fetüs kalbindeki kan akciğerlere uğramaz, kanı akciğerlere uğramaması için atriyumlar arasında bir delik bulunur. Bu delik doğumdan sonra normal olarak kapanır, fakat yaklaşık %25 kişide tam kapanma sağlanamaz.
Atriyal septal defekt onarımı genellikle sadece 25 yaş altındaki kişiler için önerilir. Daha yaşlı yetişkinler için hipertansiyondan dolayı risk artmıştır. Atriyal septal defekt onarımı açık cerrahiyle ya da perkütan olarak kalp kateterizasyonu yöntemiyle yapılabilir.
Atriyal septal defekt onarımı, kalp ve damar cerrahisi ya da çocuk kalp ve damar cerrahisi  uzmanlarınca gerçekleştirilir. Aşağıdaki listede atriyal septal defekt onarımı konuda deneyimli olan kalp cerrahasi uzmanlarını bulabilirsinir.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar