Atıcı Omzu (Yüzücü Omzu)

Rotator kılıf ya da döndürücü kılıf, omuz eklemini oluşturan kasların oluşturduğu bir kuşaktır ve üst kol (humerus) kemiğinin yuvarlak başını çepeçevre sarar. Bu kılıfın görevi, omuz eklemini yerinde tutmak ve omuz ekleminin hareketlerini sağlamaktır. Rotator kılıf, omuz kapsülüne yapışan dört farklı kasın kirişlerinden (tendon) oluşur.  Köprücük kemiğinde akromion adı verilen bir çıkıntı bulunur ve bu çıkıntı omuzun çatısını oluşturur. Bu çıkıntı ile döndürücü manşet arasında bursa denilen ve bu iki yapının birbirine sürtmesini ve aşınmasını önleyen eklem keseciği bulunur. Omuz sıkışma sendromu, döndürücü kılıf (rotator kılıf) ile kemik yapı arasındaki mesafenin daralması ile meydana gelir. Bu daralmanın nedenleri tendonun iltihaplanması (tendinit), eklem yastıkçığının iltihaplanması (bursit), kireçlenme sonucu kemik ve eklem uçlarında kemik çıkıntları oluşması ve omuz kılıfınında meydana gelen yırtıklardır (rotator kılıf yırtığı). Omuz sıkışma sendromunda, kişi kolları baş seviyesinden yukarıda olacak şekilde uzun süreli çalıştığı zaman omuz ağrısı hisseder. 
Omuz ekleminin yoğun olarak kullanıldığı sporlarda (voleybol, tenis, basketbol, halter, sutopu, yüzme) yoğun bir şekilde karşılaşılan bir sorundur. 
Atıcı omzu ile ortopedi ve travmatoloji, spor hekimliği ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon (fizik tedavi) bölümleri ilgilenir.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar