Atelektazi (Akciğer Büzüşmesi)

Atelektazi, akciğer içinde bulunan ve alveol adı verilen küçük hava keseciklerinin kapanması sonucu, akciğerin tamamının ya da bir  lobunun çöküşü (sönmesi) durumudur. Genellikle ameliyat sonrası görülen bir durumdur. Ayrıca kistik fibrozis, solunum yollarına yabancı cisim  kaçması (yabancı cisim aspirasyonu), astım, akciğer tümörü, akciğerde sıvı birikmesi ya da göğüs kafesi yaralanmalarında da görülebilir.
Atelektazi ile göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, çocuk cerrahisi ve çocuk göğüs hastalıkları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar