Anormal Kalp Sesi (Üfürüm)

Kalbin içinde dört adet odacık vardır. Bunlardan ikisi üstteki sağ ve sol odacıklar (atriyum), diğer ikisi de alttaki sağ ve sol ventriküllerdir (karıncık). Aort damarı sol karıncıktan, pulmoner arter ise sağ karıncıktan çıkan büyük damarlardır. Kanın kalp odacıkları arasında dolaşırken ya da karıncıklardan büyük damarlara geçerken normalde herhangi bir ses duyulmaz.  Ancak odacıklar ve odacıklar ile kalpten çıkan büyük damarlar arasında bulunan kalp kapakçıklarındaki darlık ya da yetmezlik durumlarında, kan buralardan geçerken oluşan çalkantılar nedeniyle bir takım anormal sesler duyulur. Bu seslere üfürüm adı verilir.  Mırıldanma ya da hışırtı şeklinde olan bu sesler ancak steteskopla dinlendiğinde doktor tarafından duyulur. 
Üfürüm ile kardiyoloji ve çocuk kardiyolojisi bölümleri doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar