Angina Pektoris (Göğüs Anjini)

Göğüs ağrısı, genellikle yaklaşan bir kalp krizinin ilk belirtisidir. Ancak bu ağrı sadece kalpten değil, göğüs kafesi içindeki herhangi bir organ ya da dokudan da kaynaklanıyor olabilir. Ya da bu ağrı, boyun, sırt veya karın gibi vücudun başka bir bölgesindeki bir olaydan kaynaklanıp, göğüs bölgesine yayılıyor da olabilir (yansıyan ağrı).
Kalbe bağlı bir nedenden kaynaklanan göğüs ağrısı anjina pektoris (ya da sadece anjina) olarak bilinir ve genellikle kalp kasına yeterli miktarda kanın gitmemesi nedeniyle ortaya çıkar. Anjinada göğüs ağrısı ile birlikte göğüste bir ağırlık, dolgunluk ya da göğüs mengeneyle sıkıştırılıyormuş ya da boğulma hissi de vardır. 
Anjinanın kendisi bir hastalık değildir. Anjina, koroner kalp hastalığı ya da kalp kapak hastalığı gibi altta yatan bir kalp hastalığının belirtisidir. Koroner kalp hastalığında, kalbi besleyen küçük koroner arterlerin iç duvarlarındaki plak birikimleri (ateroskleroz) sonucunda, arterlerin daralması ve hatta tamamen kapanması sonucu, kalp kasının beslenememesi ve oksijensiz kalması durumu söz konusudur. 
Stabil anjina; koşmak ya da merdiven çıkmak gibi bir eylem sonrasında olan bir ağrıdır. Bu eylemler esnasında kalp daha fazla oksijenli kana ihtiyaç duyar, ancak daralmış ya da tıkanmış koroner arterler nedeniyle kalbin bu ihtiyacı karşılanamaz. Bu ağrı dinlenmeyle ya da ilaç almayla geçer.
Stabil olmayan anjina genellikle hiç tahmin edilemeyen zamanlarda (dinlenirken) ortaya çıkar, 10 dakika veya daha uzun sürebilir ve daha ciddi seyreder. Bu ataklar yaklaşan bir kalp krizini işaret ediyor olabilir ve bu yüzden kişi tıbbi yardım arayışına girmelidir. 
Anjina (göğüs ağrısı) tedavisi, altta yatan hastalığın ciddiyetine göre, yaşam tarzı değişiklikleri, kalp güçlendirici ilaç veya koroner arter balon anjiyoplastisi ya da koroner bypass (açık kalp) ameliyatı gibi cerrahi yöntemleri içerir. 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar