Nöroradyoloji alanında kayıtlı doktor bulunamadı

Nöroradyoloji Doktorları

Nöroradyoloji, beyin, omurilik ve baş ile boyun bölgesinde görülen hastalıklarının çeşitli radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanısının konulmasını ile uğraşan radyoloji bölümünün bir üst uzmanlık alanıdır. Nöroradyolojinin kullandığı başlıca görüntüleme yöntemleri arasında ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, bilgisayarlı tomografi anjiografi, manyetik rezonans görüntüleme ve kateter anjiografi gibi yöntemler bulunmaktadır. Nöroradyoloji  de kendi arasında tanısal nöroradyoloji ve girişimsel nöroradyoloji olmak üzere iki alt guruba ayrılır.

Tanısal nöroradyoloji, radyolojik görüntüleme yöntemleriyle hastalıkların tanısının konulması ile, girişimsel nöroradyoloji ise bu hastalıkların tedavisi ile ilgilenir. Girişimsel nöroradyoloji, baş ve boyun bölgesi ile beyin ve omuriliğin damarsal sorunları ile ilgilenir. Anjiyografi yöntemiyle, kasık bölgesindeki bir damardan girilerek beyinin en uç noktalarındaki damarlara kadar ulaşılır ve beyin damarlarındaki sorun tedavi edilir. Kanayan beyin damarlarları tıkamak, tıkalı olan beyin damarlarını açmak ve hastalık olan damar boşlukları (anevrizma) doldurma işlemi girişimsel nöroradyoloji ile mümkün olmaktadır. Beyin damarlarındaki balonlaşma (anevrizma) veya fistülün (atardamar ile toplardamar arasında bir kısa devre olması) tıkama yönyemiyle  tedavisi, beyin ve boyun damarlarındaki darlıkların açılması, baş boyun bölgesinde hemanjiyom (doğum lekesi)  diye adlandırılan kırmızı mor lekelerin ve şişliklerin içine bir takım ilaçlar vererek kurutulması işlemleri de girişimsel nöroradyolojinin ilgi alanına girmektedir.

Bu alanda kayıtlı doktor bulunamadı