İş ve Meslek Hastalıkları alanında kayıtlı doktor bulunamadı

İş ve Meslek Hastalıkları Doktorları

Bir işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile o iş yerinde çalışanlarda meydana gelen hastalıklara meslek hastalıkları denir. İş ve meslek hastalıkları; bir kişinin yapmış olduğu iş veya mesleğinden kaynaklanan hastalıkların tanısı, tedavisi ve bu hastalıkların önlenmesi konusu ile ilgilenen bir bilim dalıdır. İş ve meslek hastalıkları; göğüs hastalıkları, iç hastalıkları ve halk sağlığı uzmanlık alanlarının bir üst uzmanlık alanıdır.

Bu alanda kayıtlı doktor bulunamadı