Girişimsel Radyoloji alanında kayıtlı doktor bulunamadı

Girişimsel Radyoloji Doktorları

Girişimsel radyoloji, radyoloji bölümünün bir üst uzmanlık alanı olup, ultrasonografi ya da tomogrofi gibi bir takım radyolojik görüntüleme yöntemleri eşliğinde, özel olarak yapılmış iğne ya da kateter gibi malzemeler kullanılarak, bazı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Girişimsel radyolojinin uyguladığı başlıca işlemler arasında damar filmi (angiografi), damar darlıklarının genişletilmesi (angioplasti), daralmış damarlara halka (stent) konması, tıkama tedavisi (embolizasyon), tiroid biyopsisi, prostat biyopsisi ve meme biyopsisi, vücut boşluklarında toplanmış olan bazı sıvıların boşaltılması (drenaj), böbreğe kateter takılması  (perkütan nefrostomi) bulunmaktadır.

 

Bu alanda kayıtlı doktor bulunamadı