Çocuk Ürolojisi (Çocuk Cerrahisi) alanında kayıtlı doktor bulunamadı

Çocuk Ürolojisi (Çocuk Cerrahisi) Doktorları

Çocuk ürolojisi ya da pediatrik üroloji, üroloji ve çocuk cerrahisi bölümlerinin yan dalı ayni üst uzmanlık alanıdır. Erkek veya kız çocuklarındaki üriner sistem (böbrek ve böbrek üstü bezi, iç idrar kanalı (üreter), idrar torbası (mesane), dış idrar kanalı (üretra) ile erkek çocuklarındaki üreme sistemi (prostat, meni kesesi, testis ve penis) ile ilgili doğuştan ya da sonradan olan hastalıkların tanınısı ve tedavisi ile ilgilenen üroloji ve çocuk cerrahisinin bir üst uzmanlık alanıdır (yan daldır). Bu konuda uzmanlaşmış üroloji ya da çocuk cerrahisi uzmanına ‘çocuk üroloğu’ denir.

Bu alanda kayıtlı doktor bulunamadı