Çocuk Romatolojisi alanında kayıtlı 3 doktor bulundu

Çocuk Romatolojisi Doktorları

Çocukluk çağı romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dalı yani üst uzmanlık dalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorlarına çocuk romatoloji uzmanı veya çocuk romatoloğu denir. Çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıkların başlıcaları; Ailevi akdeniz ateşi (FMF), Sistemik lupus eritematozus (SLE), miyozit, Behçet hastalığı ve eklem romatizmasıdır.

 

Çocuk Romatolojisi

Doç. Dr. Ertan Uysalcı

Ertan Uysalcı Muayenehanesi Konya

Çocuk Romatolojisi

Doç. Dr. Erkan Demirkaya

Emrah Mahallesi General Tevfik Sağlam Caddesi

(13 görüş)